ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΑΥΤΟΙ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

Τελευταία τροποποίηση: 14 Ιουνίου 2013

Γενικά

Αυτή η ιστοσελίδα (εξαιρουμένων των συνδεδεμένων ιστοσελίδων) ("Ιστοσελίδα") αποτελεί ιδιοκτησία της και ελέγχεται από την SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD") η οποία είναι μια εταιρεία με έδρα την Ελβετία. Λειτουργεί για λογαριασμό της SPD από τρίτους. Επιπροσθέτως, η SPD κατά την κρίση της μπορεί να καταστήσει διαθέσιμες ορισμένες υπηρεσίες σε ορισμένες χώρες (π.χ. γραμμής εξυπηρέτησης Careline) ("Υπηρεσίες"). Η διαθεσιμότητα και το περιεχόμενο των Υπηρεσιών ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα εφαρμόζονται επίσης στο κανάλι Clearblue στο youtube.com και κάθε αναφορά στην Ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει αυτό το κανάλι.

Με την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και οποιεσδήποτε Υπηρεσίες, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης, στην πιο πρόσφατη εκδοχή τους, όπως δημοσιεύτηκε κατά καιρούς σε αυτήν την περιοχή της Ιστοσελίδας. Θα πρέπει επομένως να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους όρους, καθώς μπορεί να έχουν αλλάξει από την τελευταία σας επίσκεψη. Μπορεί να εφαρμόζονται πρόσφατοι όροι στις Υπηρεσίες.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στις Υπηρεσίες είναι δυνατή από διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Δεδομένου ότι καθεμία από αυτές έχει νόμους οι οποίοι ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της Ελβετίας, με την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, υποδεικνύετε ότι αποδέχεστε, επιπροσθέτως σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, ότι οι νόμοι της Ελβετίας θα εφαρμόζονται αποκλειστικά σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε επίσης και υπόκεισθε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Γενεύης, Ελβετία, όσον αφορά τα θέματα αυτά. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας μας και οποιωνδήποτε Υπηρεσιών.

Διαθεσιμότητα των προϊόντων

Οποιαδήποτε αναφορά σε ένα προϊόν ή υπηρεσία σε αυτήν την Ιστοσελίδα ή κατά την παροχή Υπηρεσιών δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή προμήθεια του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας. Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να αναφέρεται σε προϊόντα που δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί ή εγκριθεί σε μια δεδομένη χώρα. Παρακαλούμε ρωτήστε τον τοπικό σας φαρμακοποιό για τα προϊόντα που διατίθενται στη χώρα σας. Θα πρέπει να αναζητούνται ειδικές συμβουλές σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή την καταλληλότητα οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας πριν την αγορά. Οι εικόνες του προϊόντος προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.

Περιορισμός της ευθύνης

Η Ιστοσελίδα και όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά υλικά που περιέχει, καθώς και όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά υλικά που παρέχονται ως μέρος οποιωνδήποτε Υπηρεσιών, παρέχονται "ως έχουν" για σκοπούς γενικής πληροφόρησης μόνο. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτά για οποιονδήποτε ειδικό σκοπό και δεν παρέχεται καμία εκπροσώπηση, εγγύηση ή δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς, ενημερωμένες, ολοκληρωμένες, επαρκείς ή κατάλληλες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την προσωπική σας κρίση κατά την αξιολόγηση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας και, με τη χρήση αυτών, αποδέχεστε τον κίνδυνο ότι αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι ακριβείς, ενημερωμένες, ολοκληρωμένες, επαρκείς ή κατάλληλες για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή/ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ SPD, ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ. Η SPD και οι θυγατρικές της δεν ασκούν την ιατρική ούτε παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες ή συμβουλές. 

Ούτε η SPD και οι θυγατρικές της, ούτε και τα στελέχη, οι εργαζόμενοι ή οι αντιπρόσωποι δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή δαπάνη που προκύπτει από οποιαδήποτε πρόσβαση στην ή χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά που περιέχονται σε αυτήν, ή οποιαδήποτε ιστοσελίδα που είναι συνδεδεμένη με αυτή, και οποιεσδήποτε Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε απώλειας κέρδους, έμμεσης, συμπτωματικής ή επακόλουθης ή ποινικής ζημίας (ακόμα και αν η SPD και οι θυγατρικές της, τα στελέχη, οι εργαζόμενοι ή οι πράκτορες έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών).

Η SPD διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές και διορθώσεις, ή/και να αναστείλει την πρόσβαση σε αυτήν την Ιστοσελίδα ή/και τις Υπηρεσίες, όποτε η SPD το θεωρεί σκόπιμο και χωρίς προειδοποίηση. Αυτή η Ιστοσελίδα ή/και οι Υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμη(ες) από καιρό σε καιρό, λόγω αστοχιών δικτύου, λογισμικού, υλικού εξοπλισμού και τρίτου προμηθευτή, εργασιών ενημέρωσης ή ανάπτυξης. Η SPD δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η Ιστοσελίδα ή/και οι Υπηρεσίες είναι μη διαθέσιμη(ες) οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, καθώς και, αλλά όχι περιοριστικά, για οποιεσδήποτε ζημίες που τυχόν προκύψουν ως αποτέλεσμα τέτοιας μη διαθεσιμότητας.

Δικαίωμα της SPD να χρησιμοποιεί περιεχόμενο που υποβάλλεται από το Χρήστη

Σε ορισμένα μέρη αυτής της Ιστοσελίδας μπορεί να κληθείτε να αποστείλετε ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες (όνομα, τόπος κατοικίας, e-mail, τηλέφωνο, πληροφορίες υγείας, ημερομηνία γέννησης, κ.λπ.), ιστορίες, εικόνες, τεχνογνωσία, σχόλια, ιδέες, ερωτήσεις, τεχνικές ή παρόμοια)  ("Περιεχόμενο").

Με αυτόν τον τρόπο, συναινείτε στη δωρεάν, απεριόριστη, παγκόσμια χρήση αυτού του Περιεχομένου από την SPD, τις θυγατρικές της και καθοριζόμενους τρίτους αυτής, για συμπερίληψη στην Ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλα υλικά σε οποιαδήποτε μορφή (ψηφιακή, έντυπη, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.) για διαφημιστικούς και άλλους σκοπούς.

Η SPD και οι θυγατρικές της θα έχουν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς ειδοποίηση, για τη χρήση, μη χρήση, διανομή, αποκάλυψη, αντιγραφή, τροποποίηση, επεξεργασία, προσαρμογή, δημιουργία παράγωγων έργων, δημόσια εμφάνιση και μετάφραση όλου ή οποιουδήποτε μέρους τέτοιου Περιεχομένου χωρίς περιορισμό, καθώς και για την εξουσιοδότηση άλλων να κάνουν το ίδιο. Επιπροσθέτως, η SPD θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί δωρεάν οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία, σχέδια ή τεχνικές που περιέχονται σε τέτοιο Περιεχόμενο για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της ανάπτυξης, κατασκευής, σχεδιασμού και εμπορίας προϊόντων και άλλων ειδών που ενσωματώνουν τέτοιες ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία, σχέδια ή τεχνικές.

Σε περίπτωση που αποσύρετε τη συναίνεσή σας, αυτό θα εφαρμόζεται μόνο από το συγκεκριμένο χρονικό σημείο και εξής, αφού η SPD έχει λάβει την απόσυρση της συναίνεσής σας, για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση του Περιεχομένου, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε υλικών που δημιουργήθηκαν και κοινοποιήθηκαν προηγουμένως.

Η SPD ενημερώνει την Ιστοσελίδα με νέο Περιεχόμενο από καιρό σε καιρό. Η SPD διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει αυτό που θεωρεί ότι αποτελεί το πιο κατάλληλο Περιεχόμενο για ανάρτηση και δεν μπορεί να προσφέρει εγγύηση ότι το Περιεχόμενο που παρέχεται από εσάς θα εμφανιστεί "live" και θα είναι διαθέσιμο προς προβολή στην Ιστοσελίδα ή αλλού.

Κατά την υποβολή αιτήματος για Υπηρεσίες (π.χ. γραμμή εξυπηρέτησης Careline), μπορεί να κληθείτε να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, τόπο κατοικίας, e-mail, τηλέφωνο, πληροφορίες υγείας, ημερομηνία γέννησης, κ.λπ. ("Πληροφορίες Υπηρεσιών"). Με το να μοιραστείτε αυτές τις Πληροφορίες Υπηρεσιών, συναινείτε στη χρήση αυτών των Πληροφοριών από την SPD, τις θυγατρικές της και άλλες τρίτες εταιρείες, προκειμένου να ολοκληρωθεί το αίτημά σας. Επιπλέον, όταν υποβάλλετε αίτημα για Υπηρεσίες, μπορεί επίσης να κληθείτε να μοιραστείτε Περιεχόμενο το οποίο είστε ελεύθεροι να αποδεχθείτε ή να αρνηθείτε χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στις Υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Όταν αποδέχεστε να μοιραστείτε Περιεχόμενο, θα εφαρμόζονται οι παραπάνω όροι που σχετίζονται με το Περιεχόμενο.

Συμπεριφορά χρηστών

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε θα είναι αληθείς και ακριβείς. Η υποβολή οποιωνδήποτε αυτόκλητων πληροφοριών, όπως ερωτήσεις, σχόλια ή προτάσεις, είτε μέσω αυτής της Ιστοσελίδας είτε μέσω άλλων τρόπων επικοινωνίας, δεν θα θεωρείται εμπιστευτική. Η SPD και οι θυγατρικές της δεν θα έχουν καμία υποχρέωση προς εσάς οποιουδήποτε είδους σε σχέση με τέτοιες πληροφορίες.

Συμφωνείτε ότι κανένα Περιεχόμενο που υποβλήθηκε ή αναρτήθηκε από εσάς δεν θα παραβιάζει ή θα θίγει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ή θα περιέχει συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο ή παράνομο υλικό. Όλο το Περιεχόμενο που αναρτάται στην Ιστοσελίδα μπορεί να παρακολουθείται. Η SPD διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει αμέσως οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο, κατά την εύλογη κρίση της, περιέχει υλικό το οποίο είναι συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, δόλιο, παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, είναι απεχθές ή άλλως αποδοκιμαστέο ή παράνομο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Copyright ©2008-2013 SPD. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά, ήχο, λογισμικό, γενική 'εμφάνιση και αίσθηση' και άλλο υλικό σε αυτήν την Ιστοσελίδα και σε οποιοδήποτε υλικό της SPD αποτελούν ιδιοκτησία της SPD και των θυγατρικών εταιρειών της (εκτός από το περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου μέρους που προσδιορίζεται ως τέτοιο) ή περιλαμβάνονται με την άδεια του αντίστοιχου ιδιοκτήτη.

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτήν την ιστοσελίδα και να αναπαραγάγετε αποσπάσματα (εκτός από οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου μέρους που προσδιορίζεται ως τέτοιο) μέσω εκτύπωσης, λήψης σε σκληρό δίσκο, καθώς και με τη διανομή σε άλλα άτομα για προσωπική μη εμπορική οικιακή χρήση. Τέτοια χρήση θα είναι σε κάθε περίπτωση για σκοπούς πληροφόρησης μόνο και η παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων θα εμφανίζεται σε όλες τις αναπαραγωγές με αναφορά στους Όρους χρήσης.

Καμία αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους αυτής της Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί για εμπορικό κέρδος, ούτε επιτρέπεται να τροποποιηθεί ή να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δημοσίευση, είτε σε υλικό αντίγραφο είτε ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης σε άλλη ιστοσελίδα.

Τίποτε σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως ότι εκχωρεί εμμέσως, από κεκτημένο δικαίωμα ή με άλλον τρόπο, οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης ή οποιαδήποτε άδεια χρήσης οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, λογότυπων και σημάτων υπηρεσιών της SPD. Η SPD προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα είτε αποτελούν ιδιοκτησία είτε χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας της SPD και των θυγατρικών της και διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Χωρίς περιορισμό, αυτά περιλαμβάνουν την ονομασία "SPD" και το λογότυπο και τις ονομασίες προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicator™, Intima™ και Wish for a Baby™ (επίσης γνωστό ως Kinderwunsch™ και Envie d'un Bébé™). Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, σήματος υπηρεσιών ή λογότυπου, απαγορεύεται αυστηρά.

Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες

Σε διάφορα σημεία σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα, μπορεί να σας προσφέρονται αυτόματες συνδέσεις σε ιστοσελίδες Διαδικτύου τρίτων, οι οποίες είναι σχετικές με μια συγκεκριμένη άποψη αυτής της Ιστοσελίδας. Αυτό δεν υποδεικνύει ότι η SPD σχετίζεται με ή προσυπογράφει οποιεσδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες ή τους ιδιοκτήτες τους. Ενώ η SPD ελπίζει ότι θα βρείτε αυτές τις ιστοσελίδες ενδιαφέρουσες, ούτε η SPD και οι θυγατρικές της, ούτε και κανένας από τα στελέχη, τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους της δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για ιστοσελίδες τρίτων, οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές, ή τη διαθεσιμότητά τους.

Πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες μας, συναινείτε σε τέτοια επεξεργασία και χρήση των πληροφοριών σας, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών, σύμφωνα με την Πολιτική αυτή.

Ιοί, πειρατεία και λοιπά αδικήματα

Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση της Ιστοσελίδας μας εισάγοντας ιούς, κατάχρηση ιστοσελίδας μας με την εισαγωγή ιών, Δούρειων Ίππων, ηλεκτρονικών σκουληκιών, λογικών βομβών ή άλλων υλικών που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιβλαβή. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την Ιστοσελίδα μας.

Παραβιάζοντας αυτόν τον όρο, θα διαπράττατε ποινικό αδίκημα. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας θα σταματήσει αμέσως.

Η SPD, οι θυγατρικές της και τρίτοι πάροχοι δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από διανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τους υπολογιστές σας, τα προγράμματα υπολογιστών σας, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό, η οποία μπορεί να προκύψει από τη χρήση εκ μέρους σας της Ιστοσελίδας μας ή τη λήψη εκ μέρους σας οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα μας, ή οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με την Ιστοσελίδα.

Αυτοτέλεια

Στο βαθμό που οποιεσδήποτε διατάξεις αυτών των Όρων Χρήσης θεωρηθούν ως παράνομες, μη έγκυρες ή μη εκτελεστές, τότε τέτοιες διατάξεις θα αποκοπούν και θα διαγραφούν χωρίς να επηρεάζεται η εκτελεστότητα των υπολειπόμενων διατάξεων.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμείτε να αναφέρετε οποιεσδήποτε παραβιάσεις των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή θα θέλατε να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Πληροφοριών σας, παρακαλούμε γράψτε στην SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Υπόψιν: General Counsel στη διεύθυνση 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, ή αποστείλετε e-mail στην SPD στο privacy@spdspark.com.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης Careline. Αυτή λειτουργεί από τη θυγατρική εταιρεία της SPD, SPD Development Company Limited στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πληροφορίες επικοινωνίας της γραμμής εξυπηρέτησης Careline δίνονται στην Ιστοσελίδα της χώρας κατοικίας σας κάτω από τον τίτλο Contacts (Επαφές). Παρακαλούμε να είστε έτοιμοι να αναφέρετε τον αριθμό παρτίδας από τη συσκευασία του προϊόντος. Οι κλήσεις στη γραμμή εξυπηρέτησης Careline μπορεί να παρακολουθούνται ή να καταγράφονται για σκοπούς ποιοτικού ελέγχου και τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να συλλέγονται όπως περιγράφεται παραπάνω.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.