Στατιστικά σχετικά με το χρόνο μέχρι τη σύλληψη

Πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να χρειαστεί και πώς η ηλικία επηρεάζει τη γονιμότητα

Αν δεν μείνετε έγκυος αμέσως, αυτό δεν σημαίνει ότι έχετε κάποιο πρόβλημα. Τα περισσότερα υγιή ζευγάρια θα συλλάβουν εντός ενός χρόνου1 προσπάθειας για ένα μωρό. Επομένως, αν χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα, γενικά δεν υπάρχει λόγος να ανησυχήσετε.

Η ηλικία παίζει ρόλο

Μόνο το ένα τρίτο των ζευγαριών θα συλλάβει στον πρώτο μήνα προσπάθειας και εάν είστε κάτω των 35 ετών και σε καλή υγεία είναι απόλυτα φυσικό να διαρκέσει μέχρι και ένα χρόνο. Έτσι, εάν προσπαθείτε να μείνετε έγκυος για περισσότερο από ένα χρόνο, συνιστάται να ζητήσετε τη συμβουλή κάποιου γιατρού. Εάν είστε άνω των 35 ετών, τότε προσπαθήστε ίσως μόνο για 6 μήνες πριν από τη λήψη βοήθειας. Εάν έχετε ηλικία 40 ετών και άνω, συνιστάται να επισκεφθείτε το γιατρό σας μόλις αποφασίσετε να προσπαθήσετε για ένα μωρό.

Ο λόγος που η παραπάνω συμβουλή ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, είναι ότι η ηλικία σας είναι ένας βασικός παράγοντας στην πιθανότητα να μείνετε έγκυος. Ο φυσική γονιμότητα μιας γυναίκας θα αρχίσει ήδη να μειώνεται στο τέλος της δεκαετίας των 20 ετών λόγω του γεγονότος ότι έχει λιγότερα ωάρια και η ποιότητα των υπόλοιπων ωαρίων είναι πιθανό να είναι χαμηλότερη από όταν ήταν νεότερη.

Μετά από την ηλικία των 35 ετών, η εξάντληση των ωαρίων είναι σε κρίσιμο επίπεδο και μετά από την ηλικία των 40 ετών οι πιθανότητες επίτευξης εγκυμοσύνης είναι πολύ χαμηλότερες. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη φυσική σύλληψη αλλά επίσης και για την υποβοηθούμενη σύλληψη.

Σύμφωνα με την Human Fertilisation and Embryology Authority (Αρχή Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας), περίπου το 95% των γυναικών ηλικίας άνω των 35 ετών που έχουν τακτική σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις θα μείνουν έγκυες μετά από τρία χρόνια προσπάθειας, αλλά για τις γυναίκες ηλικίας 38 ετών, μόνο το 75% θα το πετύχει.

Επίδραση της ηλικίας μιας γυναίκας σε εκτιμώμενα μηνιαία ποσοστά εγκυμοσύνης

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει την επίδραση της ηλικίας στις φθίνουσες πιθανότητες για σύλληψη.


  • 1 NICE Clinical Guideline CG156 (2013)