Τελευταία τροποποίηση: 7 Ιουνίου 2013

Η SPD δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων, η SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH είναι η εταιρεία που ελέγχει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Η SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH και οι θυγατρικές της χρησιμοποιούν τρίτους για τη λειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου Peer 1 Hosting.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγονται από την SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, τις θυγατρικές της και τρίτους προμηθευτές που διατηρούνται από την SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD") σε αυτήν την Ιστοσελίδα ("Ιστοσελίδα") και κατά την εκτέλεση υπηρεσιών ("Υπηρεσίες"), και πώς η SPD χρησιμοποιεί και προστατεύει αυτές τις πληροφορίες. Αυτή η Δήλωση επίσης σας ενημερώνει τι να κάνετε εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγονται οι Προσωπικές Πληροφορίες σας (που καθορίζονται παρακάτω κάτω από τον τίτλο "Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών") όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή ζητάτε Υπηρεσίες, και πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να αντιταχθείτε στη μελλοντική χρήση των πληροφοριών που έχετε ήδη παράσχει.

Αυτή η δήλωση εφαρμόζεται μόνο σε αυτήν την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες. Δεν εφαρμόζεται σε, αλλά όχι περιοριστικά, πανό, κληρώσεις και άλλες διαφημίσεις ή προωθητικές ενέργειες όπου η SPD μπορεί να είναι χορηγός ή να συμμετέχει σε ιστοσελίδες ιδιοκτησίας τρίτων. Η SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να καταργήσει αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH θα αναρτά οποιαδήποτε νέα ή τροποποιημένη Δήλωση εδώ και σας παροτρύνουμε να επισκέπτεστε αυτήν την περιοχή συχνά, έτσι ώστε να παραμένετε ενημερωμένοι.

Η συναίνεσή σας σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Χρησιμοποιώντας αυτήν την Ιστοσελίδα ή, εάν είναι διαθέσιμες, τις Υπηρεσίες που παρέχει η SPD (για παράδειγμα, καλώντας τη εσωτερική γραμμή εξυπηρέτησης Careline της SPD), αποδέχεστε τους όρους της τρέχουσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αναρτήθηκε σε αυτήν την περιοχή στην Ιστοσελίδα. Επιπροσθέτως, οι Όροι Χρήσης εφαρμόζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες.

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε όρο σε αυτήν τη Δήλωση, παρακαλούμε να μην παράσχετε οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες (που καθορίζονται παρακάτω κάτω από τον τίτλο "Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών") σε αυτήν την Ιστοσελίδα ή όταν ζητάτε Υπηρεσίες.

Να θυμάστε ότι εάν επιλέξετε να μην παράσχετε Προσωπικές Πληροφορίες, ή δεν συναινείτε να χρησιμοποιήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ορισμένα πράγματα, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιοχές αυτής της ιστοσελίδας, της συμμετοχής σε κλήρωση ή διαγωνισμό, της αίτησης δειγμάτων, της λήψης απαντητικού ενημερωτικού δελτίου ή άλλης επικοινωνίας από την SPD, της πρόσβασης σε Υπηρεσίες ή/και της αποστολής e-mail της SPD προς την SPD.

Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών που παρέχονται εθελοντικά

Σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο όρος "Προσωπικές Πληροφορίες" σημαίνει πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικών λογαριασμών, το όνομα οθόνης, η ημερομηνία γέννησης, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, καθώς και διεύθυνση e-mail ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν εύλογα να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν ατομικά.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες, η SPD μπορεί να συλλέξει ορισμένες ή όλες αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες. Η SPD δεν θα συλλέξει οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες εάν δεν παράσχετε αυτές τις πληροφορίες εθελοντικά.

Όταν παρέχετε στην SPD Προσωπικές Πληροφορίες, εξουσιοδοτείτε την SPD να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμά σας να περιορίσετε τη χρήση εκ μέρους της SPD των Προσωπικών Πληροφοριών όπως περιγράφονται σε αυτήν τη Δήλωση και να ζητήσετε πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγει η SPD σε αυτήν την Ιστοσελίδα με σκοπό να διορθώσετε, να αντιταχθείτε στη μελλοντική χρήση ή να ζητήσετε τη διαγραφή των πληροφοριών. (Βλ. "Πληροφορίες επικοινωνίας" παρακάτω). Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στη μελλοντική χρήση των δεδομένων σας, παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιαδήποτε τέτοια ένσταση θα εφαρμόζεται από το συγκεκριμένο χρονικό σημείο και εξής για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση των δεδομένων σας, αλλά όχι για οποιαδήποτε χρήση η οποία έχει ήδη συμβεί με βάση την υπάρχουσα συναίνεσή σας.

Η SPD δεν συλλέγει ούτε διατηρεί σκόπιμα Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Εάν το παιδί σας έχει υποβάλει πληροφορίες σε εμάς χωρίς να υποδεικνύει την πραγματική του ηλικία και θα επιθυμούσατε την κατάργησή τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα τις διαγράψουμε (βλ. "Πληροφορίες επικοινωνίας" παρακάτω).

Πώς η SPD χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας 

Όταν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες σε αυτήν την Ιστοσελίδα, ή όταν ζητάτε Υπηρεσίες, η SPD θα τις χρησιμοποιεί για τον ειδικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και συναινείτε σε τέτοια χρήση, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των ακόλουθων:

Χρησιμοποιώντας αυτήν την Ιστοσελίδα ή/και οποιεσδήποτε Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι η SPD μπορεί να ζητήσει από τρίτες εταιρείες να επεξεργαστούν ή να αναλύσουν τα συλλεγμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Πληροφοριών σας, με σκοπό την κατανόηση και εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών.

Εάν κάνετε συνδρομή σε ένα ενημερωτικό δελτίο e-mail ή ζητήσετε πληροφορίες από την SPD, συναινείτε στο να σας αποστέλλει η SPD πληροφορίες ή/και προσφορές σχετικά με προϊόντα ή/και υπηρεσίες της SPD τα οποία η SPD θεωρεί ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ή να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε στην έρευνα, προώθηση ή άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα προϊόντα μας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, μαρτυριών σχετικά με τα προϊόντα μας). Μπορείτε να επιλέξετε να μην επικοινωνεί μαζί σας η SPD οποτεδήποτε. (Βλ. "Πληροφορίες επικοινωνίας" παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να διαγραφείτε από τη συνδρομή.)

Εάν ζητήσετε ένα προϊόν ή Υπηρεσία από την SPD, συναινείτε στη χρήση εκ μέρους της SPD των Προσωπικών Πληροφοριών σας και στην κοινή χρήση αυτών με προμηθευτές και άλλες τρίτες εταιρείες για την ολοκλήρωση του αιτήματός σας, (συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της διασφάλισης της παράδοσης του προϊόντος ή της Υπηρεσίας). Η SPD δεν εξουσιοδοτεί αυτούς τους προμηθευτές και τρίτους να χρησιμοποιούν τις Προσωπικές Πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν υποβάλετε ή αποστείλετε οποιαδήποτε συναίνεση στην Ιστοσελίδα, συναινείτε στη χρήση τέτοιου περιεχομένου όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι η SPD θα αποδεσμεύσει τις Προσωπικές Πληροφορίες σας εάν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή από ένταλμα έρευνας, κλήτευση ή δικαστική εντολή. Οι Προσωπικές Πληροφορίες σας μπορούν να είναι προσβάσιμες στις αρχές επιβολής του νόμου και ασφάλειας στο πλαίσιο της τοπικής νομοθεσίας σε ορισμένες χώρες.

Άλλες πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει η SPD

Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί επίσης να συλλέξει πληροφορίες από εσάς οι οποίες δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά. Για παράδειγμα, η SPD μπορεί να εντοπίσει πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και ώρα που οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, τον τύπο του περιηγητή στο web που χρησιμοποίησαν, και την ιστοσελίδα από την οποία συνδέθηκαν στην Ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας Cookies.

Τα "Cookies" είναι πληροφορίες που αποθηκεύονται από τον περιηγητή σας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η SPD μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να συλλέξει πληροφορίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, όπως πληροφορίες σχετικά με το ποιες περιοχές της ιστοσελίδας επισκέπτεστε και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε σε ολόκληρη την ιστοσελίδα. Η SPD συλλέγει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να συμβάλλει στην προσαρμογή της ιστοσελίδας και των προϊόντων και υπηρεσιών της στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να συμβάλλουν στην επιτάχυνση της μελλοντικής χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχετε παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες και να διασφαλίσει ότι δεν θα σας ζητηθεί να παράσχετε ξανά τις ίδιες πληροφορίες. Οι περισσότεροι περιηγητές είναι αρχικά ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται αυτόματα ένα cookie. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να αρνείται τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν αποστέλλονται cookies. Η άρνηση των cookies στην ιστοσελίδα μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να επισκεφθείτε ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας ή να λάβετε εξατομικευμένες πληροφορίες όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.

Επιπλέον, η SPD προσπαθεί συνεχώς να βελτιώσει την προώθηση την Ιστοσελίδα της. Για το σκοπό αυτό, η SPD μπορεί να μετρά την αποτελεσματικότητα της παρουσίας στο web εντοπίζοντας πότε είχατε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, και πού κάνατε κλικ στην ιστοσελίδα. Στατιστικά μέτρησης ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας με την Ιστοσελίδα, καθώς και για την αξιολόγηση, ανωνύμως, στατιστικών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως η διεύθυνση IP (ένας αριθμός που αντιστοιχίζεται στον υπολογιστή σας όποτε κάνετε πλοήγηση στο Διαδίκτυο), ο τύπος του περιηγητή Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε και ο τύπος του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, μπορεί επίσης να συλλεχθούν και να συνδεθούν με τις Προσωπικές Πληροφορίες σας. Αυτό σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι η ιστοσελίδα παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή εμπειρία web για τους επισκέπτες, και ότι αποτελεί έναν αποτελεσματικό πόρο πληροφοριών.

Ορισμένες σελίδες που επισκέπτεστε μπορεί επίσης να συλλέγουν πληροφορίες μέσω της χρήσης ετικετών εικονοστοιχείων (που ονομάζονται επίσης "clear gifs") που μπορεί να χρησιμοποιούνται από κοινού με τρίτα μέρη που υποστηρίζουν απευθείας τις προωθητικές ενέργειες και την ανάπτυξη της Ιστοσελίδας της SPD. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήσης της Ιστοσελίδας σχετικά με τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιούνται από κοινού με μια τρίτη διαφημιστική εταιρεία για την καλύτερη στόχευση διαφημίσεων Διαδικτύου στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης αυτών των ετικετών εικονοστοιχείων δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά, αν και θα μπορούσαν να συνδεθούν με τις Προσωπικές Πληροφορίες σας.

Τέλος, η SPD μπορεί να συμπληρώνει τις πληροφορίες που παρείχατε με άλλες πληροφορίες που διατηρούνται ή που λαμβάνονται από τρίτα μέρη. Η SPD το κάνει αυτό για να παρέχει πιο στοχευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες σας.

Συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες

Η SPD μπορεί να παρέχει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες προς διευκόλυνση των χρηστών μας. Ωστόσο, η SPD δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τη λειτουργία αυτών των άλλων ιστοσελίδων. Η SPD δεν μπορεί να εγγυηθεί τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των άλλων ιστοσελίδων και συνιστούμε να συμβουλευθείτε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τέτοιων ιστοσελίδων αμέσως πριν τη χρήση.

Αντιπρόσωποι και πάροχοι υπηρεσιών

Η SPD μερικές φορές απασχολεί άλλες εταιρείες και ιδιώτες για να εκτελέσουν λειτουργίες εκ μέρους μας σε διαφορετικές χώρες. Αυτοί μπορεί να χρειάζονται πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες σας, αλλά αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους.

Μεταφορά πληροφοριών εκτός της χώρας κατοικίας σας

Οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε μπορούν να μεταφερθούν εκτός της χώρας κατοικίας σας στην SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, στις θυγατρικές της ή τρίτες εταιρείες που διατηρούνται από την SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, τις θυγατρικές της και τους προμηθευτές τους. Αυτές οι τρίτες εταιρείες περιλαμβάνουν εταιρείες Peer 1 Hosting στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.  Χρησιμοποιώντας αυτήν την Ιστοσελίδα ή/και τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε με αυτήν τη μεταφορά των Προσωπικών Πληροφοριών σας πέραν των συνόρων.

Ασφάλεια των πληροφοριών

Η SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH και οι θυγατρικές της λαμβάνουν εύλογες προφυλάξεις για να διατηρούν τις Προσωπικές Πληροφορίες σας ασφαλείς. Όλες οι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά υπόκεινται σε περιορισμένη πρόσβαση, η οποία προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και προφυλάσσεται από τον εξωτερικό κόσμο μέσω τείχους προστασίας προκειμένου να αποτρέπεται η αυθαίρετη πρόσβαση, τροποποίηση ή κακή χρήση. Μολονότι δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας που να μπορούν να προσφέρουν 100% προστασία, η SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH και οι θυγατρικές της διαθέτουν πολιτικές ασφαλείας που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν, στο μέτρο του δυνατού, την ασφάλεια και ακεραιότητα όλων των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Πληροφοριών σας.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμείτε να αναφέρετε οποιεσδήποτε παραβιάσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή θα θέλατε να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Πληροφοριών σας, παρακαλούμε γράψτε στην SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Υπόψιν: General Counsel στη διεύθυνση 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, ή αποστείλετε e-mail στην SPD στο privacy@spdspark.com.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης Careline. Αυτή λειτουργεί από τη θυγατρική εταιρεία της SPD, SPD Development Company Limited στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πληροφορίες επικοινωνίας της γραμμής εξυπηρέτησης Careline δίνονται στην Ιστοσελίδα της χώρας κατοικίας σας κάτω από τον τίτλο Contacts (Επαφές). Παρακαλούμε να είστε έτοιμοι να αναφέρετε τον αριθμό παρτίδας από τη συσκευασία του προϊόντος. Οι κλήσεις στη γραμμή εξυπηρέτησης Careline μπορεί να παρακολουθούνται ή να καταγράφονται για σκοπούς ποιοτικού ελέγχου και τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να συλλέγονται όπως περιγράφεται παραπάνω.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.