Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία τροποποίηση 21 Δεκεμβρίου 2020

Αυτή είναι η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της SPD.  Η SPD αποτελείται από την SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH και την SPD Development Company Limited.  Η SPD δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων, η SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH είναι η εταιρεία που ελέγχει την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας σε αυτήν την ιστοσελίδα. Η SPD χρησιμοποιεί συνεργάτες για τη λειτουργία αυτού του ιστοτόπου.

Αυτή η πολιτική περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που συλλέγονται από την SPD και τους συνεργάτες μας σε αυτήν την ιστοσελίδα και κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η SPD χρησιμοποιεί και προστατεύει αυτές τις πληροφορίες. Αυτή η πολιτική σάς ενημερώνει για τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγονται οι Προσωπικές Πληροφορίες σας (που ορίζονται παρακάτω στην ενότητα "Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών") όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή ζητάτε υπηρεσίες. Σας ενημερώνει επίσης για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ζητήσετε την πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή άρνηση μελλοντικής χρήσης των Προσωπικών Πληροφοριών σας.

Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται μόνο σε αυτήν την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την SPD. Δεν εφαρμόζεται σε, ενδεικτικά, πανό, κληρώσεις και άλλες διαφημίσεις ή προωθητικές ενέργειες όπου η SPD μπορεί να είναι χορηγός ή να συμμετέχει σε ιστοσελίδες ιδιοκτησίας τρίτων. Η SPD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την πολιτική χωρίς να σας ειδοποιήσει εκ των προτέρων. Η SPD θα αναρτήσει οποιαδήποτε νέα ή τροποποιημένη πολιτική εδώ και σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα συχνά για να μένετε ενημερωμένοι. 

Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα ή, εάν είναι διαθέσιμες, τις υπηρεσίες που παρέχει η SPD (για παράδειγμα, καλώντας την εσωτερική γραμμή εξυπηρέτησης Careline της SPD), αποδέχεστε τους όρους της τρέχουσας πολιτικής, όπως αναρτήθηκε σε αυτήν τη σελίδα.  Επιπροσθέτως, οι Όροι Χρήσης εφαρμόζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες.

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε όρο σε αυτήν την πολιτική, παρακαλούμε μη δώσετε οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες (που ορίζονται παρακάτω στην ενότητα "Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγει η SPD") σε αυτήν την ιστοσελίδα ή όταν ζητάτε υπηρεσίες.

Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγει η SPD

Σε αυτήν την πολιτική, ο όρος "Προσωπικές Πληροφορίες" σημαίνει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες όπως:

 • Όνομα.
 • Ταχυδρομική διεύθυνση.
 • Αριθμός τηλεφώνου και καταγραφές όταν καλείτε τη γραμμή εξυπηρέτησης Careline της SPD.
 • Τραπεζικές πληροφορίες.
 • Όνομα οθόνης.
 • Ημερομηνία γέννησης.
 • Διεύθυνση e-mail.
 • Πληροφορίες υγείας, όπως πληροφορίες υγείας που σχετίζονται με τη χρήση του προϊόντος.
 • Προτιμήσεις μελλοντικής επικοινωνίας.
 • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν εύλογα να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά τις οποίες συλλέγουμε όταν μας καλείτε, επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές για κινητές συσκευές ή τις υπηρεσίες μας.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα ή υπηρεσίες, η SPD μπορεί να συλλέξει ορισμένους ή όλους τους παραπάνω τύπους Προσωπικών Πληροφοριών. Η SPD δεν θα συλλέξει οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες εάν δεν παράσχετε αυτές τις πληροφορίες εθελοντικά.

Όταν παρέχετε στην SPD Προσωπικές Πληροφορίες, εξουσιοδοτείτε την SPD να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτήν την πολιτική. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμά σας, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία σας, να:

 • περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σας από την SPD όπως περιγράφεται σε αυτήν την πολιτική·
 • ζητήσετε πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγει η SPD σε αυτήν την ιστοσελίδα ή αντίγραφα αυτών·
 • ζητήσετε από την SPD να ενημερώσει ή να διορθώσει τυχόν σφάλματα·
 • αρνηθείτε ή περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σας από την SPD· 
 • ζητήσετε από την SPD να μπλοκάρει ή να διαγράψει τις Προσωπικές Πληροφορίες σας από τη βάση δεδομένων μας και
 • να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας στη σχετική εποπτεύουσα αρχή προστασίας δεδομένων.

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την SPD μέσω των πληροφοριών στην ενότητα "Πληροφορίες επικοινωνίας" παρακάτω· ορισμένες από τις υπηρεσίες μας μπορούν να σας παρασχεθούν μόνο εάν μας δώσετε τις κατάλληλες Προσωπικές Πληροφορίες. Για την καλύτερη προστασία των Προσωπικών πληροφοριών σας που αποθηκεύονται από την SPD, η SPD μπορεί να χρειαστεί να ελέγξει την ταυτότητά σας πριν επιτρέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να ισχύει χρέωση για να σας παράσχει η SPD ένα αντίγραφο οποιωνδήποτε Προσωπικών Πληροφοριών σας που αποθηκεύονται από την SPD.

Η SPD δεν έχει την πρόθεση να συλλέγει ή να διατηρεί Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών ή όπως ορίζεται από τους τοπικούς νομικούς κανονισμούς.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών.   Εάν είστε κάτω των 13 ετών, παρακαλούμε μην υποβάλετε οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας μας χωρίς τη ρητή συγκατάθεση και συμμετοχή ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Πώς η SPD χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας 

Όταν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα ή όταν ζητάτε υπηρεσίες, η SPD θα τις χρησιμοποιήσει για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των ακόλουθων: 

 • Η SPD μπορεί να ζητήσει από τους συνεργάτες μας να επεξεργαστούν ή να αναλύσουν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Πληροφοριών σας, για την κατανόηση και εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών.
 • Εάν κάνετε συνδρομή σε ένα ενημερωτικό δελτίο e-mail ή ζητήσετε πληροφορίες από την SPD, η SPD μπορεί να σας αποστέλλει πληροφορίες ή/και προσφορές σχετικά με προϊόντα ή/και υπηρεσίες της SPD τα οποία η SPD θεωρεί ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ή να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε στην έρευνα, προωθητικές ή άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα προϊόντα μας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, μαρτυριών σχετικά με τα προϊόντα μας). Μπορείτε να επιλέξετε να μην επικοινωνεί μαζί σας η SPD οποτεδήποτε. (Βλ. "Πληροφορίες επικοινωνίας" παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να διαγραφείτε από τη συνδρομή.)
 • Εάν ζητήσετε ένα προϊόν ή υπηρεσία από την SPD, η SPD μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Προσωπικές Πληροφορίες σας και να μοιραστεί τις Προσωπικές Πληροφορίες σας με τους συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση του αιτήματός σας, (συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιοριστικά, του να καταστεί δυνατή η παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας). Εκτός από τον σκοπό της ολοκλήρωσης του αιτήματός σας, η SPD δεν εξουσιοδοτεί αυτούς τους συνεργάτες να χρησιμοποιούν τις Προσωπικές Πληροφορίες σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι η SPD θα αποδεσμεύσει τις Προσωπικές Πληροφορίες σας εάν απαιτείται να το πράξει από τον νόμο. Οι Προσωπικές Πληροφορίες σας μπορούν να γνωστοποιηθούν στις αρχές επιβολής του νόμου και ασφάλειας στο πλαίσιο της τοπικής νομοθεσίας σε ορισμένες χώρες.

Άλλες πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει η SPD

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί επίσης να συλλέγει άλλες πληροφορίες από εσάς, για παράδειγμα, η SPD μπορεί να παρακολουθεί πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας, τον τύπο του περιηγητή στο web που χρησιμοποιείτε και την ιστοσελίδα από την οποία συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας cookies.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να γίνει κατανοητό από την ιστοσελίδα που διένειμε το cookie. Η SPD μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να συλλέξει πληροφορίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, όπως πληροφορίες σχετικά με το ποιες περιοχές της ιστοσελίδας επισκέπτεστε και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε σε ολόκληρη την ιστοσελίδα. Η SPD συλλέγει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να συμβάλλει στην προσαρμογή της ιστοσελίδας και των προϊόντων και υπηρεσιών μας στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να συμβάλλουν στην επιτάχυνση της μελλοντικής χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχετε παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες και να διασφαλίσει ότι δεν θα σας ζητηθεί να παράσχετε ξανά τις ίδιες πληροφορίες. Οι περισσότεροι περιηγητές είναι αρχικά ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται αυτόματα ένα cookie. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να αρνείται τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν αποστέλλονται cookies. Η άρνηση των cookies στην ιστοσελίδα μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να επισκεφθείτε ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας ή να λάβετε εξατομικευμένες πληροφορίες όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.

Επιπλέον, η SPD προσπαθεί συνεχώς να βελτιώσει την προώθηση της ιστοσελίδας μας. Για το σκοπό αυτό, η SPD μπορεί να μετρά την αποτελεσματικότητα της παρουσίας στο web εντοπίζοντας πότε είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, και πού κάνατε κλικ στην ιστοσελίδα. Στατιστικά μέτρησης ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας με την ιστοσελίδα, καθώς και για την αξιολόγηση, ανωνύμως, στατιστικών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως η διεύθυνση IP (ένας αριθμός που αντιστοιχίζεται στον υπολογιστή σας όποτε κάνετε πλοήγηση στο διαδίκτυο), ο τύπος του περιηγητή διαδικτύου που χρησιμοποιείτε και ο τύπος του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, μπορεί επίσης να συλλεχθούν και να συνδεθούν με τις Προσωπικές Πληροφορίες σας. Αυτό σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι η ιστοσελίδα παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή εμπειρία web για τους χρήστες, και ότι αποτελεί έναν αποτελεσματικό πόρο πληροφοριών.

Ορισμένες σελίδες που επισκέπτεστε μπορεί επίσης να συλλέγουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας ετικέτες εικονοστοιχείων (που ονομάζονται επίσης "clear gifs") που μπορεί να χρησιμοποιούνται από κοινού με συνεργάτες που υποστηρίζουν απευθείας τις προωθητικές ενέργειες και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας της SPD. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήσης της ιστοσελίδας σχετικά με τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιούνται από κοινού με τη διαφημιστική εταιρεία μας για την καλύτερη στόχευση διαφημίσεων διαδικτύου στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιώντας αυτές τις ετικέτες εικονοστοιχείων δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά, αν και θα μπορούσαν να συνδεθούν με τις Προσωπικές Πληροφορίες σας.

Όταν κάνετε λήψη των εφαρμογών μας για κινητές συσκευές στην κινητή συσκευή σας, μπορεί επίσης να συλλέγουμε τις πληροφορίες που παρέχετε. Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες μέσω των εφαρμογών μας.

Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγματα των τύπων πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε αυτόματα μέσω των εφαρμογών μας:

 • Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός.
 • Πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας.
 • Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.

Τέλος, η SPD μπορεί να συνδυάζει τις πληροφορίες που παρέχετε με άλλες πληροφορίες που διατηρούνται από την SPD ή που λαμβάνονται από τρίτα μέρη. Η SPD το κάνει αυτό για να παρέχει πιο στοχευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες σας.

Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη ​​

Ορισμένες ιστοσελίδες της SPD, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλλουν το δικό τους περιεχόμενο για άλλες λειτουργίες όπως αξιολογήσεις και σχόλια. Να θυμάστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλλετε ή αναρτάτε ως περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη στις ιστοσελίδες της SPD ή σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να καταστούν δημόσιες πληροφορίες. Απαιτείται προσοχή όταν αποφασίζετε να αποκαλύψετε τις προσωπικές, οικονομικές ή άλλες πληροφορίες σας σε τέτοιες υποβολές ή αναρτήσεις. Η SPD δεν μπορεί να εμποδίσει άλλους χρήστες από το να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πληροφορίες με τρόπο που μπορεί να παραβιάσει την παρούσα πολιτική, τον νόμο ή το προσωπικό σας απόρρητο και ασφάλεια. Η SPD δεν ευθύνεται για τα αποτελέσματα τέτοιων αναρτήσεων.

Επεξεργασία δεδομένων

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών θα εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης που έχετε με την SPD. Ο τύπος των δεδομένων που συλλέγουμε, ο σκοπός και η νομική βάση στην οποία επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας έχουν ως εξής:

Τύποι δεδομένων Σκοπός Βάση

Γραμμή εξυπηρέτησης Careline

E-mail, όνομα, αριθμός τηλεφώνου, όνομα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένες φορές άλλα δεδομένα.

Για να ολοκληρωθεί το αίτημά σας, για να αναγνωριστούν προηγούμενες επαφές για την υποστήριξη της συνεχιζόμενης χρήσης των προϊόντων από εσάς, για να σας αποστέλλουμε υλικά που σχετίζονται με το ερώτημά σας καθώς και για να αποτρέπουμε την απάτη και να εκπληρώνουμε τις νομικές ευθύνες μας Το θεμιτό ενδιαφέρον μας στη διαχείριση των ερωτημάτων των καταναλωτών 

Μάρκετινγκ

E-mail, όνομα, αριθμός τηλεφώνου, όνομα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένες φορές άλλα δεδομένα.

Για τη διεξαγωγή ερευνών για να μάθουμε τη γνώμη σας σχετικά με τα προϊόντα μας, για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία ή άλλες πληροφορίες μάρκετινγκ σχετικά με τα προϊόντα μας ή για να σας ζητήσουμε μια μαρτυρία

Η συγκατάθεσή σας

 

Αυτή περιλαμβάνει Προσωπικές Πληροφορίες:

 • οι οποίες παρέχονται στην SPD κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας·
 • τις οποίες αναρτάτε για δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω των υπηρεσιών μας·
 • σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας από εσάς·
 • οι οποίες περιέχονται σε ή σχετίζονται με οποιαδήποτε επικοινωνία που μας αποστέλλετε· ή
 • περιέχονται σε οποιοδήποτε ερώτημα υποβάλλετε σε εμάς σχετικά με προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

Μπορεί να επεξεργαστούμε οποιεσδήποτε από τις Προσωπικές Πληροφορίες σας που προσδιορίζονται στις άλλες διατάξεις της παρούσας πολιτικής όπου είναι απαραίτητο για την τεκμηρίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστικές διαδικασίες είτε σε μια διοικητική εξωδικαστική διαδικασία. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, συγκεκριμένα η προστασία και διεκδίκηση των νομικών δικαιωμάτων μας, των νομικών δικαιωμάτων σας και των νομικών δικαιωμάτων άλλων.

Στις περιπτώσεις στις οποίες επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών, για παράδειγμα πληροφορίες υγείας που σχετίζονται με τη χρήση των προϊόντων, αυτό γίνεται για να διασφαλιστούν τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων μας.

Συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες

Η SPD μπορεί να παρέχει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες προς διευκόλυνση των χρηστών μας. Η SPD δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τη λειτουργία αυτών των άλλων ιστοσελίδων. Η SPD δεν μπορεί να εγγυηθεί τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των άλλων ιστοσελίδων και συνιστούμε να συμβουλευθείτε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τέτοιων ιστοσελίδων αμέσως πριν τη χρήση.

Αντιπρόσωποι και πάροχοι υπηρεσιών

Η SPD ορισμένες φορές αναθέτει σε συνεργάτες τη διενέργεια λειτουργιών για λογαριασμό μας σε διαφορετικές χώρες. Αυτοί ενδέχεται να πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες σας, αλλά αποκλειστικά για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.

Μεταφορά πληροφοριών εκτός της χώρας κατοικίας σας

Η SPD μπορεί να μεταφέρει τις Προσωπικές Πληροφορίες σας εντός της SPD ή/και σε άλλους συνεργάτες. Οι Προσωπικές σας Πληροφορίες ενδέχεται να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Όταν το πράττουμε αυτό, μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους προστασίας των δεδομένων.

Έχουμε υλοποιήσει διαδικασίες και ελέγχους που βοηθούν να διασφαλιστεί ότι οι προσωπικές πληροφορίες προστατεύονται ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία αποθηκεύονται ή μεταφέρονται.

 

Ασφάλεια των πληροφοριών

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διασφαλίσεις για την προστασία από απώλεια, τυχαία, παράνομη ή αυθαίρετη πρόσβαση ή χρήση των δεδομένων. Αυτές προορίζονται να διασφαλίσουν, στο μέτρο του δυνατού, την ασφάλεια και ακεραιότητα όλων των πληροφοριών σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών σας.

Περίοδος διατήρησης Προσωπικών Πληροφοριών

Θα διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο μια διαφορετική περίοδος διατήρησης.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική μας, ή επιθυμείτε να αναφέρετε οποιεσδήποτε παραβιάσεις της πολιτικής μας, ή θα θέλατε να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Πληροφοριών σας, παρακαλούμε να γράψετε στην SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH., Υπόψιν: General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, ή να αποστείλετε e-mail στην SPD: [email protected]

Παρακαλούμε κατανοήστε ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε προσωπικές πληροφορίες στις περιπτώσεις όπου η διατήρησή τους απαιτείται για τους εσωτερικούς επιχειρηματικούς μας σκοπούς ή επιτρέπεται από τους νόμους περί προστασίας δεδομένων (όπως η πρόληψη της απάτης και η νομική συμμόρφωση). Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με το πρόγραμμα διατήρησης αρχείων μας και θα τις διαγράψουμε με ασφάλεια στο τέλος της περιόδου διατήρησης.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης Careline της εταιρείας μας. Η γραμμή εξυπηρέτησης Careline λειτουργεί από την SPD Development Company Limited στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πληροφορίες επικοινωνίας της γραμμής εξυπηρέτησης Careline δίνονται στην ιστοσελίδα της χώρας κατοικίας σας στη σελίδα "Contact us" (Επικοινωνήστε μαζί μας). 

Όταν καλείτε, παρακαλούμε να έχετε μαζί σας το προϊόν και όλη τη συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των θηκών αλουμινίου.

Όλες οι κλήσεις καταγράφονται και μπορεί να αποθηκεύονται ή να παρακολουθούνται για σκοπούς ποιότητας και εκπαίδευσης και μπορεί να συλλέγονται Προσωπικές Πληροφορίες σας όπως περιγράφεται παραπάνω.

Καλωσορίζουμε οποιεσδήποτε προτάσεις, ιδέες ή σχόλια που έχετε σχετικά με την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να αποστείλετε αυτές τις προτάσεις στο [email protected].

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.