Τελευταία τροποποίηση: 25 Ιουνίου 2013

Όταν παρέχουμε υπηρεσίες, επιθυμούμε να τις κάνουμε εύκολες, χρήσιμες και αξιόπιστες. Στις περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες παρέχονται στο Διαδίκτυο, αυτό μερικές φορές περιλαμβάνει τη γνωστοποίηση μικρών ποσοτήτων πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή σας, για παράδειγμα, υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο. Αυτές περιλαμβάνουν μικρά αρχεία κειμένου που είναι γνωστά ως cookies.

Τι είναι ένα cookie;

Ένα cookie είναι ένα σύνολο δεδομένων που στέλνονται από τη συσκευή σας μέσω μιας ιστοσελίδας. Αυτό σημαίνει ότι η ιστοσελίδα μπορεί να αναγνωρίσει τη συσκευή σας εάν επιστρέψετε στην ίδια ιστοσελίδα. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ταυτοποιήσουν ένα συγκεκριμένο χρήστη. Ένα cookie συχνά περιλαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο είναι ένας ανώνυμος αριθμός (που παράγεται τυχαία) και αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Άλλα λήγουν στο τέλος της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα, ενώ άλλα παραμένουν στον υπολογιστή σας για περισσότερο χρόνο.

Χρησιμοποιούμε cookies για να αυξήσουμε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την απόδοσή της ώστε να σας παρέχει καλύτερη εμπειρία χρήστη. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς εσάς με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα:

  • αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας
  • επιτρέποντας σε μια υπηρεσία να αναγνωρίζει τη συσκευή σας έτσι ώστε να μη χρειάζεται να δίνετε τις ίδιες πληροφορίες πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας εργασίας, π.χ. συμπλήρωση ενός ηλεκτρονικού εντύπου από μια διαδικτυακή έρευνα
  • αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να έχετε ήδη δώσει ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να το επαναλαμβάνετε για κάθε ιστοσελίδα
  • μετρώντας πόσα άτομα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν πιο εύχρηστες και να υπάρχει επαρκής χωρητικότητα για να διασφαλιστεί η ταχύτητά τους
  • αναλύοντας ανωνυμοποιημένα δεδομένα, το οποίο μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με τις διάφορες παραμέτρους των online υπηρεσιών μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις βελτιώσουμε

Τα cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τόσο της εταιρείας μας όσο και τρίτων. Όλα τα cookies σε αυτήν την ιστοσελίδα προσδιορίζονται παρακάτω και κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το εάν είναι της εταιρείας μας ή τρίτων.

Cookies της εταιρείας μας

Αυτά είναι cookies που καθορίζονται από την ιστοσελίδα μας.

Σκοπός: Διαχείριση της περιόδου λειτουργίας. Αυτά ονομάζονται cookies "με βάση την περίοδο λειτουργίας", τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των επισκέψεων των χρηστών. Αυτή η ταξινόμηση περιλαμβάνει το να θυμάται το σύστημα τις επιλογές ή τις προτιμήσεις που έχετε ήδη κάνει όταν κοιτάζετε πληροφορίες ή χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία

Όφελος: Το ότι το σύστημα θυμάται τις επιλογές ή τις προτιμήσεις που έχετε ήδη κάνει όταν κοιτάζετε πληροφορίες ή χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία στην ιστοσελίδα Το ότι διευκολύνεται η εκ νέου σύνδεσή σας εάν επιλέξετε "Remember me" (Απομνημόνευση).

 

Όνομα Τυπικό περιεχόμενο Περιγραφή Λήγει
has_js σωστό ή λάθος Καταχώρηση της διαμόρφωσης του περιηγητή του χρήστη για να χρησιμοποιεί ή όχι το javascript Όταν ο χρήστης κάνει έξοδο από τον περιηγητή
cookie-agreed-en σωστό ή λάθος Ελάχιστα παρεμβατικό  Θυμάται την επιλογή του χρήστη για να αφαιρεθεί η ειδοποίηση cookies. 3 μήνες

 

 

Cookies τρίτων

 

Συνδεδεμένα με cookies τρίτων

Cookies συνδεδεμένα με cookies τρίτων είναι cookies που τοποθετήθηκαν από μια τρίτη ιστοσελίδα στην οποία η παρούσα ιστοσελίδα Clearblue παρέχει σύνδεση. 

Κοινή χρήση 

Ορισμένες σελίδες στην ιστοσελίδα μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού με τρίτες ιστοσελίδες, όπως Facebook και Twitter. Περιστασιακά, ένα cookie χρησιμοποιείται από ένα τρίτο μέρος για να σας επιτρέψει να το κάνετε αυτό.

Google Analytics:

Σκοπός: Ανάλυση/μετρήσεις web. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει cookies που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης της ιστοσελίδας όσον αφορά τον αριθμό επισκέψεων, μοναδικούς επισκέπτες, ποσοστό πτώσης για συναλλαγές κ.λπ. Μετράμε τους αριθμούς και τους όγκους των επισκεπτών σε διαφορετικά μέρη της ιστοσελίδας μας και αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι η υπηρεσία είναι γρήγορη και διαθέσιμη όταν τη χρειάζεστε. Μας βοηθά επίσης να διασφαλίσουμε ότι διαφορετικές σελίδες στην ιστοσελίδα μας είναι χρήσιμες και εύκολο να εντοπιστούν.

Όφελος:  η υπηρεσία είναι διαθέσιμη όταν την θέλετε και γρήγορη.

Πληροφορίες cookies του Google Analytics: http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html

Χάρτες Google

Η ιστοσελίδα μας περιέχει ορισμένες σελίδες που εμφανίζουν ένα χάρτη Google. Όταν βλέπετε αυτές τις σελίδες, η Google χρησιμοποιεί ένα cookie για να αποθηκεύσει προτιμήσεις και πληροφορίες.

Cookies του Adobe Flash Player

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει τοπικά κοινά αντικείμενα (flash objects) που μπορεί να τοποθετήσουν ένα cookie στον υπολογιστή σας.

Πώς να ελέγξετε και να διαγράψετε cookies

Δεν θα χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά σχετικά με εσάς. Παρακαλούμε να θυμάστε ότι ο περιορισμός των cookies μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας.

Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να περιορίσετε ή να μπλοκάρετε τα cookies που έχουν καθοριστεί από τις ιστοσελίδες μας, ή από οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή σας. Η λειτουργία Βοήθειας στον περιηγητή σας θα σας πει πώς.

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να περιορίσετε ή να μπλοκάρετε cookies στον περιηγητή του κινητού τηλεφώνου σας, θα χρειαστεί να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο της τηλεφωνικής συσκευής.

Για να αποκλείσετε τη συλλογή εκ μέρους τρίτων οποιωνδήποτε δεδομένων σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες τους για περισσότερες πληροφορίες.