Μεγιστοποιήστε τις πιθανότητές σας

Τι να κάνετε εάν επιθυμείτε να μείνετε έγκυος γρηγορότερα.

Υπάρχουν μόνο μερικές ημέρες σε κάθε κύκλο όπου μπορείτε να μείνετε έγκυος μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προστασία – αυτό είναι γνωστό ως το γόνιμο παράθυρο. Αυτό το γόνιμο παράθυρο είναι πολύ εξατομικευμένο και είναι φυσιολογικό αυτές οι ημέρες να είναι διαφορετικές κάθε μήνα. Το κλειδί για τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων σας να μείνετε έγκυος σε κάθε έμμηνο κύκλο είναι να μπορείτε να αναγνωρίσετε με ακρίβεια τις προσωπικές γόνιμες ημέρες σας, έτσι ώστε να γνωρίζετε τις καλύτερες ημέρες για να προσπαθήσετε να μείνετε έγκυος.

Μεγιστοποιήστε τις πιθανότητές σας για φυσική σύλληψη με την πιο προηγμένη μέθοδο στο σπίτι

Έχετε μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τις γυναίκες που προσπαθούσαν να συλλάβουν 20 χρόνια πριν. Με τη σύγχρονη τεχνολογία, μπορείτε τώρα εύκολα και με ακρίβεια να μετρήσετε τα καθημερινά επίπεδα των ορμονών σας στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προβλέψετε τις καλύτερες ημέρες για να μείνετε έγκυος εκ των προτέρων, έτσι ώστε να προγραμματίσετε να έχετε σεξουαλική επαφή τη σωστή στιγμή – έτσι θα μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητές σας να συλλάβετε με φυσικό τρόπο.

ΨΗΦΙΑΚΟ Τεστ Ωορρηξίας Clearblue

Ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% στον εντοπισμό των 2 πιο γόνιμων ημερών σας* – με αλάνθαστα και σαφή ψηφιακά αποτελέσματα

Σε κάθε κύκλο υπάρχουν μόνο μερικές ημέρες όπου μπορεί μια γυναίκα να συλλάβει, οπότε η σεξουαλική επαφή εκείνες τις ημέρες είναι πολύ σημαντική εάν προσπαθείτε να μείνετε έγκυος. Το Ψηφιακό Τεστ Ωορρηξίας Clearblue σας βοηθά να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητές σας για φυσική σύλληψη προσδιορίζοντας τις 2 πιο γόνιμες ημέρες του κάθε κύκλου μετρώντας τις αλλαγές στο επίπεδο μιας βασικής ορμόνης της γονιμότητας – της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH). Είναι πιο ακριβές από τις μεθόδους ημερολογίου και θερμοκρασίας* και σας δίνει αλάνθαστα και σαφή αποτελέσματα σε ψηφιακή απεικόνιση.

ΨΗΦΙΑΚΟ Τεστ Ωορρηξίας

  • Δείχνει τις 2 πιο γόνιμες ημέρες σας. Εντοπίζοντας τις 2 καλύτερες ημέρες για να μείνετε έγκυος μπορείτε να είστε πιο σίγουρη ότι προσπαθείτε την κατάλληλη στιγμή.
  • Ακρίβεια μεγαλύτερη από 99%. Πιο ακριβές από τις μεθόδους ημερολογίου και θερμοκρασίας στην πρόβλεψη των πιο γόνιμων ημερών σας*
  • Σαφή ψηφιακά αποτελέσματα. Με την ευκρινή ψηφιακή απεικόνιση, τα αποτελέσματά σας είναι ευκολότερο από ποτέ να διαβαστούν.
  • Εύχρηστο. Μοναδικό σύμβολο "δοκιμαστικού στικ" που αναβοσβήνει δείχνει ότι το τεστ ωορρηξίας λειτουργεί.
 

  • 1 Στους πρώτους δύο κύκλους χρήσης. Robinson JE, et al. Fertility and Sterility (2007) 87:329-334..