Πρώιμος έλεγχος και ημερομηνία

ecd-cb14-cb9-gr-slider

Αγόρασε τώρα

Βασικά πλεονεκτήματα

Πρώιμος έλεγχος και ημερομηνία

2 τεστ για πρώιμο έλεγχο και ημερομηνία

Περιέχει 1 Τεστ Εγκυμοσύνης Εξαιρετικά Πρώιμη Ανίχνευση (6 ημέρες νωρίτερα) και 1 Τεστ Εγκυμοσύνης με Δείκτη Σύλληψης (5 ημέρες νωρίτερα), ώστε να μπορείτε να κάνετε το τεστ νωρίς και να μάθετε πόσες εβδομάδες.

Ακρίβεια μεγαλύτερη από 99%

Ακρίβεια μεγαλύτερη από 99%

Στην ανίχνευση της εγκυμοσύνης από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας.

Αποτελέσματα από 6 ημέρες νωρίτερα

Αποτελέσματα από 6 ημέρες νωρίτερα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Εξαιρετικά Πρώιμη Ανίχνευση για αποτελέσματα έως 6 ημέρες πριν από την καθυστέρησή σας και Δείκτη Σύλληψης για αποτελέσματα έως 5 ημέρες πριν από την καθυστέρησή σας1.

Εικόνες προϊόντων

  Διαδικτυακά καταστήματα

  Video

  Πότε μπορώ να κάνω τεστ εγκυμοσύνης;

  When_to_Take_a_Pregnancy_Test_V2

  Εάν νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος, θέλετε να το γνωρίζετε αμέσως. Αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσετε τι συμβαίνει στο σώμα σας έτσι ώστε να γνωρίζετε πόσο σύντομα μπορείτε να κάνετε το τεστ.

  1. Εξαιρετικά Πρώιμη Ανίχνευση: 79% των αποτελεσμάτων Έγκυος μπορούν να ανιχνευτούν 6 ημέρες πριν την καθυστέρησή σας.
   Δείκτης Σύλληψης: 65% των αποτελεσμάτων Έγκυος μπορούν να ανιχνευτούν 5 ημέρες πριν την καθυστέρησή σας.