Πρώιμος έλεγχος και ημερομηνία

Αγόρασε τώρα

Βασικά πλεονεκτήματα

Πρώιμος έλεγχος και ημερομηνία

2 τεστ για πρώιμο έλεγχο και ημερομηνία

Περιέχει 1 Τεστ Εγκυμοσύνης Εξαιρετικά Πρώιμη Ανίχνευση (6 ημέρες νωρίτερα) και 1 Τεστ Εγκυμοσύνης με Δείκτη Σύλληψης (5 ημέρες νωρίτερα), ώστε να μπορείτε να κάνετε το τεστ νωρίς και να μάθετε πόσες εβδομάδες.

Ακρίβεια μεγαλύτερη από 99%

Ακρίβεια μεγαλύτερη από 99%

Στην ανίχνευση της εγκυμοσύνης από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας.

Αποτελέσματα από 6 ημέρες νωρίτερα

Αποτελέσματα από 6 ημέρες νωρίτερα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Εξαιρετικά Πρώιμη Ανίχνευση για αποτελέσματα έως 6 ημέρες πριν από την καθυστέρησή σας και Δείκτη Σύλληψης για αποτελέσματα έως 5 ημέρες πριν από την καθυστέρησή σας1.

Εικόνες προϊόντων

    Διαδικτυακά καταστήματα

    Video

    1. Εξαιρετικά Πρώιμη Ανίχνευση: 79% των αποτελεσμάτων Έγκυος μπορούν να ανιχνευτούν 6 ημέρες πριν την καθυστέρησή σας.
      Δείκτης Σύλληψης: 65% των αποτελεσμάτων Έγκυος μπορούν να ανιχνευτούν 5 ημέρες πριν την καθυστέρησή σας.